Zaproszenie do klubu

Czasem można zostać zaproszonym do istniejącego klubu. W takim przypadku rozsądnie jest sprawdzić, czy wszystkie wspomniane decyzje zostały podjęte i czy potencjalny uczestnik zgadza się z nimi. Warto również przeanalizować, czy wysokość miesięcznej składki jest odpowiednia i czy można sobie na nią spokojnie pozwolić. Jeżeli ta forma inwestowania wydaje się być ciekawa, to warto wziąć jeszcze pod uwagę kilka dodatkowych sugestii, które pozwolą uniknąć łez w późniejszym czasie. Po pierwsze warto zrzeszać się lylko z osobami, między którymi zawiązała się nić sympatii, które sobie ufają i których cele oraz preferencje są zbieżne. Jeżeli zamierzasz obrać kurs na nowo powstające firmy z sektora najnowszych technologii lub też na ryzykowną inwestycję w akcje spółek, które mają potencjał wyjścia z przejściowych kłopotów, pomyłką będzie dołączenie do klubu, którego członkowie uważają, że inwestycja w akcje Vodafone była emocjonująca. Kryteria doboru instrumentów finansowych różnią się znacznie pomiędzy klubami, lecz większość z nich mimo wszystko optuje za ryzykowniejszym sposobem lokowania kapitału, ponieważ uczestnictwo w zrzeszeniu jest zazwyczaj dodatkową aktywnością, poza indywidualnymi inwestycjami. Dlatego członkowie są najczęstszej przygotowani, aby inwestować na Rynku Alternatywnym.