Zależności

Fundusz może być naznaczony tym, że jest zaangażowany w inwestycje w Japonii, a w obecnym czasie Japonia wyszła z mody lub też, że inwestuje w akcje spółek internetowych, kiedy to Internet stracił już swój blask. Tego rodzaju czynniki wynikające z przyczyn ekonomicznych bądź z mody mogą jednak zmieniać się bardzo szybko i spowodować wejście funduszu z powrotem na szczyt rankingu. Inną przyczyną czasowych kłopotów mógł być również niezręczny menedżer, który został w pewnym momencie zastąpiony przez gwiazdę pozyskaną od konkurencji. Jako sposób systematycznego inwestowania lub jako dodatkowe zabezpieczenie przed fluktuacją rynku wiele z funduszy posiada plany systematycznego oszczędzania. Inwestor regularnie wpłaca określoną kwotę, a ilość zakupionych jednostek zależy od obowiązujących w danym momencie cen. Jest to kolejna wersja metody, którą profesjonaliści nazywają „uśrednianiem ceny zakupu” (ang. pound cost avemging). W ten sposób redukuje się ryzyko zakupu wszystkich akcji lub udziałów, kiedy ich cena jest najwyższa. Rozwój wszystkich rodzajów funduszy wskazuje, że istnieje zapotrzebowanie na instrumenty finansowe dla drobnych inwestorów, pozwalające im uczestniczyć we wzroście rynku papierów wartościowych bez nadmiernego zaangażowania i osobistego udziału. Należy jednak uświadomić sobie, że nie ma nic za darmo.