W jaki sposób inwestują fundusze?

Fundusze posiadają ogromną moc wpływania na rynki. Pozyskują kapitał na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności za kapitał przekazywany w ich władanie. O co chodzi? Przede wszystkim o pewną intelektualną tendencję, a mianowicie osoba posiadająca stosunkowo niewielkie pieniądze nie jest w stanie ich efektywnie zainwestować. Może jednak wykupić udziały w funduszu, gdzie pracują fachowcy. Okazuje się jednak, że w praktyce funduszom daleko do uzyskania ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Zwyczajowo tracą one środki na nieefektywną alokację informując klientów w prostych słowach, że muszą przyzwyczaić się do strategii długoterminowej. Fundusze mają zwyczajowo dostęp do lepszych informacji niż zwykli inwestorzy indywidualni, ponieważ ich przedstawiciele zasiadają w radach nadzorczych spółek. Oczywiście wyróżniamy też wiele różnych funduszy tj. ograniczone ryzyko, bezpieczeństwo itp. Każdy z nich posiada swój status, określone wartości inwestycyjne. Nie jest jednak dobrze przeznaczać kapitał na takie aktywa, ponieważ ich wartość jest zjadana przez liczne opłaty transakcyjne. Nie ma sensu przepłacać, a przy okazji samodzielne inwestowanie bardzo człowieka rozwija, nie tylko kapitałowo, ale przede wszystkim intelektualnie. Posiadanie minimalnej wiedzy ekonomicznej jest podstawą do tego, aby nie korzystać z oferty funduszy. Zastanów się i przeanalizuj stopy zwrotu potentatów tego rynku. Szybko przekonasz się o istocie takiego myślenia.