Różnorodne style inwestycji

Każdy inwestor do wyrobienia w sobie zyskownej strategii potrzebuje indywidualnego stylu rozpatrywania transakcji. W jaki sposób można zróżnicować brać spekulacyjną pod tym względem i czy na tej podstawie można zbudować wartość dodaną swojej gry? Czytaj, a zaraz zrozumiesz. Inwestor lubiący ryzyko na pewno nie będzie chciał rozstawać się ze swoim kontem. Do tego poruszy bardziej temat Forex, instrumentów pochodnych dających znacznie wyższe stopy zwrotu. Najczęściej tacy ludzie, albo kończą szybko swoją przygodę z rynkiem jako takim, albo odnoszą ogromne sukcesy stając się pewnymi siebie zawodowcami.
Inwestor spokojnie podchodzący do kwestii ryzyka postawi na sektory defensywne w zakresie akcji, nie wybierze za żadne skarby Forex i na pewno będzie miał środki na lokatach bankowych, w obligacjach. Osiągnie niższe stopy zwrotu. Występuje też chaotyczny styl tzn. nie przejmowanie się realizacją konkretnie skomponowanej strategii, ale raczej spekulacja oparta na intuicji, powierzchownych informacji pochodzących np. z for tematycznych. Nie jest to najlepsza opcja. Występuje jednak coraz częściej i daje się to zauważyć nawet podczas wyprzedaży na giełdzie. Wiele osób z nadzieją trwa ze swoimi papierami wartościowymi wierzy w odzyskanie przez nie wartości na bardzo wysokim poziomie. Nigdy nie należy podchodzić do kwestii inwestycji z nadzieją, ale pewnym sposobem gry, ponieważ tylko to może zapewnić efektywność psychologiczną.