Prowizja maklerów

Główny koszt transakcji to prowizja maklerska. Jej wielkość zależy od rodzaju maklera i jego zadań, wkładu pracy oraz wielkości jednorazowego obrotu. Niektóre domy maklerskie w Wielkiej Brytanii inkasują bardzo niewiele, określając swoje minimum na 5 funtów od transakcji, ale większość pobiera około 12 do 15 funtów, jako najniższe wynagrodzenie od pojedynczej inwestycji. Chociaż istnieją też maklerzy żądający wyższych stawek – od 20 do 25 funtów, przy łącznym wynagrodzeniu liczonym według skali powyżej minimum, malejącym wraz ze wzrostem wartości transakcji. Prowizja od inwestycji na poziomie 2 500 funtów może wynieść 1,5% lub obniżyć się do poziomu 0,75%, a czasem nawet bardziej przy dużych operacjach. Może również wystąpić jednorazowa opłata w wysokości co najmniej 10 funtów za włączenie do Crest – elektronicznego rejestru giełdy papierów wartościowych. Na stronie internetowej pod adresem www.fool.co.uk można znaleźć przewodnik zawierający dane dotyczące prowizji maklerów oferujących swe usługi przez Internet lub przez telefon. Nie jest on wyczerpujący i czasem pomija nowe usługi lub oferty specjalne niektórych z uczestników. Często się zdarza, że nowe biuro maklerskie opanuje pewną część rynku przyciągając inwestorów brakiem opłat transakcyjnych w początkowym okresie. Francuska firma badawcza Blue Sky przeprowadza własne badania europejskich maklerów działających on-line i przyznaje im noty, które następnie umieszcza na swojej stronie internetowej.