Prawidłowa dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Portfel inwestycyjny konstruowany zgodnie z zasadami ograniczenia ryzyka to najszybsza droga do sukcesu finansowego. Czym jednak jest dywersyfikacja i jak podchodzić do niej w realnej walce rynkowej? Artykuł wyjaśni początkującym inwestorom najważniejsze pojęcia powiązane z rynkiem kapitałowym, a przy okazji wytłumaczy efektywny dobór spółek i innych instrumentów do portfela. Mamy do czynienia zawsze z różnymi sektorami. Prawidłowa dywersyfikacja opiera się na tym, aby nie nabywać cały czas firm z jednej branży, ale kierować się w stronę np. rynku New Connect, indeksu WIG 20 i spółek z sektorów defensywnych np. telekomunikacji. W taki sposób Twój portfel obejmie ryzykowne spółki o potencjalnie największej stopie zwrotu, ale przy tym bardziej ryzykownych oraz te, które są uważane za stabilne. Dzięki temu w razie niepowodzenia uzyskasz równowagę pozycji potrzebną do zachowania kapitału w długim okresie. Oczywiście w każdym przypadku trzeba dobierać racjonalnie poziomy straty. Stosując się do takiegj zasady przetrwasz nawet najgorszy okres. Podsumowując, profesjonalne dywersyfikowanie prowadzi do wyodrębniania prawidłowej strategii. Wiesz, które instrumenty na przestrzeni czasu inwestycji wygenerowały przychód, a które nie. Dzięki zastosowaniu określonego profilu ryzyka masz zysk, nawet wtedy gdy na pewnych akcjach ponosisz straty. Idea jest słuszna i godna uwagi u każdego inwestora.