Skąd pochodzi bieda?

Pojęcie biedy jest z człowiekiem właściwie od początku świata. Osoby, które się z nią zetknęły twierdzą, że generuje ona największe problemy świata. Niestety ze stwierdzeniem zgodzić się trzeba, a to z kilu powodów. Bieda tworzy patologie społeczne prowadzące do przestępstw, najczęściej na tle finansowym. Ludzie trafiają do więzień i są wykluczeni z narodu. Bieda przechodzi […]

Z czym łączą się finanse?

Pojęcie finansów jest często źle rozumiane przez człowieka. Właściwie każdy nowoczesny człowiek mający jakikolwiek przychód musi mieć konto w banku, aby otrzymać wypłatę. Wszystkie procesy rozrachunkowe w przedsiębiorstwach są wykonywanie bowiem na bazie przelewów. Każdy zapis transakcji dotyka w pewnym sensie klienta banku. Jeżeli ma on problemy finansowe, komornik może zająć pewną część środków, na […]

Usprawnienie finansów przedsiębiorstwa na bazie outsourcingu

Działanie przedsiębiorstwa w XXI wieku nie opiera się tylko na jego własnej strukturze. Od biznesmena wymagana jest precyzja delegowania uprawnień. Finanse w przedsiębiorstwie mogą domykać się idealnie, jeżeli firma postawi na szeroki stopień outsourcingu. Dzisiaj nie opłaca się już funkcjonować jako podmiot samodzielny, ale jako komplementarny do innych. W ten sposób rodzi się najwyższy możliwy […]

Najważniejsze finansowe zagadnienia

Zagadnienie finansów rozpatruje się na wielu gruntach. Działają w skali makro i przy zwykłym gospodarstwie domowym. Najważniejsza w nich jest ocena przychodów, tego czy aktywa faktycznie nimi są i ostatecznie kosztów. Jak wszystkie działania wykonać prawidłowo? Używa się w tym celu mało skomplikowanych programów tj. menedżer finansów. Na wielu kontach bankowych są to standardowe aplikacje. […]

Nowoczesne finanse ewoluują w stronę pozbycia się pieniądza papierowego

Gospodarka oparta na zaufaniu do pieniądza papierowego powoli zaczyna się degradować, ponieważ wiele procesów można przenieść na grunt wirtualny. Rozliczenia na podstawie kart, rozwój czytników, oraz bankowości elektronicznej umożliwia prawdę mówiąc likwidację gotówki. Czy to zagrożenie dla przeciętnego obywatela? Otóż tak, ponieważ państwo w takim zakresie byłoby w stanie monitorować wszystkie dokonywane przez Ciebie posunięcia, […]