Nieważny trend, ważna jakość strategii inwestycyjnej

W nowoczesnej gospodarce istnieją rynki pozwalające zarabiać zarówno na spadkach jak i wzrostach indeksów różnego typu. Wyróżniamy instrumenty pochodne i bazowe. Te pierwsze akurat mają zawsze wbudowane w siebie opcje krótkiej i długiej sprzedaży. Krótka znaczy sprzedaż „trendu”, a długa jego zakup. Na tej podstawie można powiedzieć, że nie ma dla dobrego inwestora w ogóle momentów kryzysowych. Istnieją jedynie okazje, które można wykorzystać. Zbyt długie przebywanie w świecie finansów i inwestycji może okazać się zgubne nie tylko dla psychiki, ale dla portfela, ponieważ inwestorzy mają tendencję do uzależnienia. Szczególnie groźna jest giełda walutowa, która funkcjonuje właściwie przez całą dobę. Spekulant może przechodzić przez wszystkie strefy czasowe. Zostawienie pozycji na noc generuje też dodatkowe nerwy, ponieważ nigdy nie wiesz z jakim wynikiem „wstaniesz”. Trend to zatem dla inwestora wskazówka, a nie żadne najważniejsze narzędzie gry. Strategia jest kluczem do powodzenia finansowego. Poznanie specyfiki instrumentu, psychologii tłumu. Zrozum, że trend może się w każdej chwili odwrócić. Podsumowując, na Forex przykładowo da się zarabiać o każdej porze dnia i nocy, niezależnie od tego jaki trend obecnie występuje na rynku. Stwarza to wręcz nieograniczony potencjał kreowania strategii inwestycyjnej, zarówno dla inwestorów byków jak i niedźwiedzi, czyli odpowiednio grających na wzrosty i spadki.