Korzyści

Wszystko ma swoją cenę. Skomasowane inwestycje redukują ryzyko i są bezpieczniejsze dla oszczędności drobnych inwestorów, trzeba jednak przyznać, że jest zarazem niewielka szansa, aby skorzystać na ponadprzeciętnym sukcesie jakiegoś waloru. Inwestor posiadający akcje jednej firmy najprawdopodobniej straci wszystko, jeżeli biznes nie powiedzie się i spółka zostanie postawiona w stan upadłości. Jednak w przypadku kiedy jedna z inwestycji poczynionych przez któryś z funduszy okaże się nieudana, będzie to mniej odczuwalne, ponieważ fundusze lokują swoje zasoby w znacznej ilości firm, tego samego powodu nie odnotowuje się gwałtownego wzrostu wartości funduszu, jeżeli zakupione akcje są absolutnie fantastyczne, a ich kurs osiągnął szczyty. Fakt, że fundusze są bezpieczne nie oznacza, że inwestor powinien na ślepo do nich przystępować, bez krzty zastanowienia i rozeznania. Niektórzy menedżerowie zarządzający funduszami nie są nadzwyczaj mądrzy i nie udaje im się inwestować lepiej niż rynek jako całość -innymi słowy nie są w stanie nabyć akcji, klóre osiągną wynik lepszy niż średnia rynkowa. Tego rodzaju fundusze można odnaleźć w rankingach publikowanych w niektórych gazetach i magazynach obok wyników innych, które osiągają uderzająco lepsze wyniki niż rynek ogółem i konkurencja.