Jakie zalety ma analiza fundamentalna?

Jedną z ważniejszych metod analizy na współczesnym rynku kapitałowym jest analiza fundamentalna. Jej założenia są trudne do zrozumienia. Nie będziemy tego ukrywać. Zaczniemy zatem od podstaw, a mianowicie wyjaśnienia dwóch kluczowych dla niej pojęć, a mianowicie niedowartościowania oraz przewartościowania. Każda spółka notowana na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych posiada pewne specyficzne cechy odnoszące się do jej funkcjonowania. Analityk fundamentalny ma jedno zadanie. Odkryć prawdziwą wartość przedsiębiorstwa oraz sprawdzić czy ma odchylenia na rynku. Jeżeli występuje proces przewartościowania wtedy spółka jest nadmiernie napompowana kapitałem spekulacyjnym i trzeba planować wychodzenie z transakcji. W przeciwnym wypadku, a mianowicie niedowartościowania występuje nieefektywne zbadanie wartości spółki. Tym samym opłaca się kupić takie aktywa za de facto mniej pieniędzy niż faktycznie są warte. Analiza fundamentalna jest o wiele mniej subiektywna od analizy technicznej, a to sprawia, że korzysta się z niej całkiem często. Analiza techniczna wskazuje na te okresy graficznym odzwierciedleniem, ale analiza fundamentalna pozwala faktycznie uwierzyć, że w danym momencie przedsiębiorstwo, którym się interesujesz przeżywa faktyczny kryzys lub nadmierny wzrost. Świadczy o tym jej strategicznie zbadana wartość wewnętrzna. Takie pojmowanie sprawy podczas inwestowania jest racjonalne. Niestety zbadanie owego potencjału wymaga czasu i naprawdę profesjonalnych umiejętności.