Jak rozkładać kapitał podczas inwestycji

Podczas inwestowania kluczowe znaczenie ma racjonalne rozłożenie kapitału na różne instrumenty notowane na parkiecie. Otóż najlepiej stosować strategię dywersyfikacji. Nie jest ona jednak do końca dobrze rozumiana przez początkujących graczy. Trzeba podejść do tematu z olbrzymim wręcz zaangażowaniem. Kapitał krótko mówiąc przeznaczasz na instrumenty ryzykowne i defensywne. Równowaga portfela jest równoznaczna z powodzeniem. Część pieniędzy należy trzymać też na lokacie bankowej i w razie pojawienia się solidnej okazji od razu przelać pieniądze na parkiet. Każdy inwestor podejmuje też decyzję o wielkości zaangażowania w pojedynczej transakcji. Solidną praktyką wymienianą w wielu książkach jest stosowanie zasady trzech procent. Wtedy jednak musisz mieć naprawdę duży majątek początkowy. Podsumowując, rozkładanie kapitału na inwestycje wiąże się z określeniem wszystkich cech strategii. Musisz wiedzieć, czy od czasu do czasu transferować z konta brokerskiego zyski, a może je reinwestować w ponowne transakcje. Do tego istotne jest planowanie systemu dywersyfikacji sprowadzającej się do wybrania sektorów ryzykownych i obronnych. Niektóre spółki tracą niewiele na swojej wartości nawet podczas najgorszych kryzysów, dlatego należy zadbać o to, aby zawsze znalazły się przynajmniej częściowo w portfelu inwestycyjnym. Ten schemat zapewnia spokój psychologiczny oraz utrzymanie się w grze przez długie lata.