Jak postrzegać spółki akcyjne?

Aby prawidłowo zainwestować w spółkę akcyjną trzeba posiadać o niej fachową wiedzę sprowadzającą się do określenia kilku wartościowych czynników. Na ich podstawie można postawić na przedsiębiorstwo efektywnie realizujące misję, posiadające rzeczywiste aktywa.

Jak to zrobić w sposób fachowy?

1. Sprawdzaj informacje obecne i porównuj je z przeszłością. Jak zachowywał się kurs Twojej ulubionej spółki pod tym względem. Czy rynek ufa zarządowi?
2. Jakie kwalifikacje ma zarząd? Czy są to ludzie dobrani politycznie, czy może zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami? Można to sprawdzić w prosty sposób. CV właścicieli powinny być dostępne na stronach internetowych.
3. Czy strategia zapisana w prospekcie emisyjnym faktycznie się realizuje?
4. Czy korporacja regularnie wypłaca dywidendę?
5. Czy stosuje zasady ekologiczne i społeczne wobec pracowników?

Większość dobrych firm przedstawia i dzieli się z akcjonariuszami wszystkimi posiadanymi informacjami. Najlepszym chodzi przede wszystkim o rozpoznawalność, transparentność.

Na zakończenie

Spółki akcyjne muszą generować zysk, aby być atrakcyjne dla akcjonariuszy. Historia notowań pokazuje, że często bywa tak, że spekulanci chętnie bawią się bankrutującymi podmiotami, sprzedają je na części i w ten sposób uzyskują solidniejsze stopy wzrostu. Niektóre spółki współpracują też z pewnymi lobby, trudnymi do zbadania przez zwykłego inwestora indywidualnego. Trudno zatem wierzyć ich wszystkich zapewnieniom.