Inwestowanie przez internet

Chcąc dołączyć do grona osób inwestujących przez Internet, należy zarejestrować się na stronie wybranego domu maklerskiego. W większości przypadków dom maklerski wymaga założenia rachunku gotówkowego, z którego będą dokonywane płatności, złożenia depozytu w określonej wysokości oraz środków na pokrycie opłat za usługi maklerskie. Taki rachunek jest oprocentowany, ale przeważnie poniżej stopy, jaką można byłoby uzyskać gdzie indziej. Procedura rejestracji zawiera również element generowania hasła, aby uniemożliwić niepowołanym osobom przeglądanie zawartości konta i dokonywanie tam zmian. Zazwyczaj wyjaśnione są również minimalne wymagania systemowe i programowe komputera umożliwiające logowanie się na stronę. Bardziej odważni inwestorzy, pragnący inwestować w akcje amerykańskie, mogą poszukać w sieci maklerów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Co do zasady są oni tańsi od maklerów brytyjskich, a nawet europejskich oddziałów amerykańskich domów maklerskich. Istnieje strona internetowa porównująca wyniki kilku firm maklerskich, działających w sieci pod względem: kosztów, szybkości działania oraz pakietu usług dodatkowych, takich jak pomoc drobnym inwestorom w zapisaniu się na czas na subskrypcję akcji z pierwotnej oferty publicznej. Strona znajduje się pod adresem: WWW. europeaninvestor.com. Jednym z bardziej ekscytujących doznań inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych jest obrót papierami wartościowymi w okresie poniżej 24 godzin (ang. day trading). Wymaga to zauważenia niewielkich odchyleń cen akcji oraz kupowania i sprzedawania ich w ciągu jednej sesji giełdowej. Pomimo wszystkich mód i szumu oraz pomijając wszelkie książkowe opisy powstawania fortun z wykorzystaniem handlu „dziennego”, wygląda na to, że trudno znaleźć prywatnego inwestora, który zarobił jakiekolwiek pieniądze, opierając się na tej metodzie. Wielu natomiast poniosło dotkliwe straty.