Inwestowanie krótkoterminowe

Istnieje jeszcze jeden sposób inwestowania, odpowiedni dla specjalistów oraz ludzi przygotowanych na włożenie weń sporego wysiłku i poświęcenie pewnej ilości czasu. Jest to taktyka krótkoterminowego aktywnego obrotu akcjami polegająca na każdorazowym wykorzystaniu odchyleń kursu akcji zmieniających się na tyle istotnie, aby uczynić transakcję dochodową. Można na przykład wykryć trend fuzji i przejęć, powiedzmy w branży spożywczej i nabyć akcje, kiedy spółki zaczynają wzrastać, czy wykryć postępującą modę na technologie -komputery, Internet, biotechnologie itp. – i zainwestować, zanim ceny akcji zaczną być windowane do niewyobrażalnego poziomu. Oznacza to jednak, że trzeba obserwować rynek jak jastrząb i być wyczulonym na sygnały mówiące o właściwym momencie na sprzedaż akcji z zyskiem. Inwestorzy, którzy gotowi są poświecić znaczne ilości czasu i włożyć pewien wysiłek mogą również podjąć się aktywnego obrotu akcjami na giełdzie. Uzyskanie dochodu przy takiej strategii wymaga jednak zainwestowania większych środków finansowych, między innymi z uwagi na większe ryzyko niekorzystnej rozpiętości cen w transakcjach zakupu i sprzedaży (ang. spread), wyższe prowizje maklerskie oraz podatki, które sprawiają, że uzyskanie satysfakcjonującej stopy zwrotu wymaga odpowiednio większych wzrostów notowań.