Historia świata opiera się na wymianie i mocy pieniądza

Z reguły uważamy, że pieniądz powstał wraz z rozwojem nowoczesnej gospodarki. Otóż, jeżeli tkwisz w takim przekonaniu można powiedzieć, że się mylisz. Oto kilka powodów. Po pierwsze wymiana pojawiła się już pośród pierwszych inteligentnych cywilizacji, chociaż była ukierunkowana bardziej na kwestię towar za towar. Był to motyw prostej wymiany barterowej. Po pewnym czasie pośrednicy, ludzie bardziej rozgarnięci w procesach ekonomicznych dostrzegli, że mogą wymieniać się np. za określoną ilość mniejszej jednostki, która nabiera znaczenia gospodarczego i utrzymuje stabilną wartość w całym regionie. Niektóre regiony geograficzne do wymiany stosowały muszle, kamienie szlachetne, przyprawy. Z tego powodu, że łatwo je było transportować. Po pewnym czasie do gry weszli bankierzy, którzy przechowywali złoto lub inne drogocenne klejnoty i na ich podstawie wydawali weksle. Posiadanie ich stało się przyjemne, a do tego usprawniło handel. W nowoczesnych czasach pojawił się pieniądz oparty na całkowitym zaufaniu społecznym. W końcu to zwykły papier z logo państwa i banku centralnego. Podsumowując, czy historia finansowa świata bazuje tylko na pieniądzu? Nie do końca, ponieważ tak naprawdę to pasja odkrywania nowej wiedzy, regionów, współpraca międzyludzka, zaufanie oraz rozwój ogólny handlu sprawił, że żyjemy obecnie w profesjonalnej ekonomicznej rzeczywistości. Chociaż poddaje się ona kryzysom, większość osób radzi sobie z nimi doskonale uzyskując solidny stopień komfortu.