Fundusze portfelowe

Istnieją też inne sposoby śledzenia indeksu: fundusze portfelowe (ang. exchange traded funds). Są to pojedyncze certyfikaty notowane, podobnie jak w przypadku innych funduszy, ale ich specyficzną cechą jest to, że odzwierciedlają wyniki całego indeksu, takiego jak FTSE 100 czy amerykański Standard & Poors 500. Fundusz portfelowy funkcjonuje trochę tak jak fundusz zamknięty inwestujący w każdą spółkę wchodzącą w skład jednego z indeksów, ale emitowana jest nieograniczona liczba certyfikatów, a ich cena jest bezpośrednio związana z indeksem. Występuje lekkie odchylenie od ceny bazowego portfela, ale jest ono bardzo niewielkie. Oznacza to, że certyfikaty można wykorzystywać jako instrument podlegający krótkiej sprzedaży (ang. selling short), jak również można je włączać w skład popularnych w Wielkiej Brytanii tzw. osobistych programów oszczędnościowych (ISA). Dla drobnego inwestora takie rozwiązanie ma wszystkie zalety otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych (dywersyfikacja inwestycji] plus dodatkowo gwarantuje, że osiągnięte wyniki nie będą inne niż rynek ogółem. Co prawda osiągnięte rezultaty nigdy nie będą lepsze niż indeks, ale jednocześnie nie istnieje ryzyko utraty ostatniej koszuli. Ponadto przy transakcjach tego rodzaju nie ma opłat skarbowych (ponieważ spółki są zazwyczaj zarejestrowane w Irlandii), chociaż istnieje opłata za zarządzanie, pobierana przez emitenta, która zazwyczaj wynosi poniżej 0,5%.