Dlaczego inwestować warto na bazie zbadania przedsiębiorstwa od podstaw?

Konkurencja na rynku kapitałowym jest ogromna, a ludzie bardzo często posługują się w analizach spółek akcyjnych nieefektywnymi schematami. Powielają błędy. Jak zatem najlepiej podchodzić do temu i tym samym zwiększyć efektywność?

Najpierw spojrzenie wewnątrz spółki

Wytypuj wszystkie spółki akcyjne, o których cokolwiek wiesz, wierzysz w ich produkty, bądź sam jesteś zadowolonym klientem. Czytaj dokładnie i przekształcaj raporty finansowe w prognozy zysków. Możesz to zrobić prostymi modelami matematycznymi lub szerzej ekonometrycznymi. Poznaj dokładnie zarządy spółek. Uzasadnij, jaką mają motywację do działania. Czy tylko pieniężną, a może faktycznie pragną zdobyć dla spółki najlepsze kontrakty? Później swoje wnioski przekładaj na cenę akcji. Zastosuj analizę fundamentalną oraz techniczną, która da profesjonalny obraz bieżącej sytuacji. Na rynku trudno znaleźć przedsiębiorstwa funkcjonujące bardzo uczciwie, dlatego zaufanie, wgląd do wszystkich procesów wewnętrznych i ich ocena pod względem jakości wydaje się kluczowa dla powodzenia każdej inwestycji.

Na zakończenie

Inwestor nie musi kierować się wcale sentymentem, aby pragnąć poznać spółkę od podstaw. Jeżeli wiesz na czym polega działalność korporacji, znasz dobrze zarząd, jego motywację, chodzisz na spotkania inwestorów indywidualnych, a do tego wierzysz w produkt z pewnością przetrwasz wiele kryzysów pojawiających się na rynku.