Czym charakteryzuje się pozabankowy system udzielania pożyczek?

Banki muszą udzielać kredytów oraz pożyczek w systemie powiązanym z uczciwymi zachowaniami, przepisami prawa. Nie mogą ustalać kwot przekraczających pewne ustalone na rynku międzybankowym widełki. Przez to tracą wielu klientów ze zbyt słabą ekonomiczną sytuacją. Może to dla niektórych instytucji stanowić problem. Parabanki mocno przejmują takich pożyczkobiorców oferując im wysoki poziom oprocentowania każdego zaciąganego długu. Zjawisko rozwoju parabanków jest powszechne w nowoczesnych gospodarkach, ale nie jest dobre dla konsumentów, ponieważ tanie pożyczki nie wytwarzają docelowo żadnej wartości dodanej. Mają jedynie wpływ na sprzedaż detaliczną. Brak majątku trwałego. Charakterystyka systemu pozabankowego wskazuje, że naśladuje on działanie profesjonalnych jednostek gospodarczych, lecz tak naprawdę daje odrealnione warunki brania na siebie zobowiązań. Niektóre umowy podpisuje się bez braku jakiejkolwiek logiki, a oprocentowanie może przekraczać nawet kilka tysięcy procent biorąc pod uwagę kary umowne. Podsumowując, pozabankowy system jest groźną alternatywą dla osób nieświadomych różnić między instytucjami finansowymi. Bardzo łatwo można wpaść w problemy długu. Pożyczka jest jednak znacznie łatwiejsza do uzyskania. Doradca nigdy nie zwraca uwagi na Twoją historię. Po prostu otrzymujesz środki tu i teraz z nastawieniem na szybkie ich zwrócenie. Jeżeli tego nie zrobisz obawiaj się licznych konsekwencji, windykacji, groźby utraty majątku trwałego.