Czy tego rodzaju inwestycje sa kapitochlonne

Większość doradców dowodzi, że 2 000 funtów jest to rozsądna minimalna kwota, którą można przeznaczyć na pojedynczą indywidualną inwestycję. Możliwe jest w danym momencie obracanie mniejszymi sumami, ale powstaje dodatkowa bariera w generowaniu dochodu: maklerzy ustalają minimalną kwotę transakcji, a koszty jej obsługi mogą pochłonąć cały dochód. Jeżeli kapitał lokuje się w akcje małych spółek, których walory mają znaczną rozpiętość cenową (różnicę między ceną zakupu, a ceną sprzedaży], minimalny próg uzyskania potencjalnego dochodu wzrasta jeszcze bardziej. Dodatkowo należy uwzględnić obciążenia fiskalne. Dla przykładu, jeżeli koszt obsługi transakcji wynosi 20 funtów za pakiet akcji o całkowitej wartości 500 funtów, notowania powinny pójść w górę o więcej niż 8%, aby wyjść z inwestycji tylko na zero i wciąż należy pamiętać o prawdopodobnych widełkach cenowych przy sprzedaży. Oznacza to, że cena waloru, którego notowanie wynosi 220 pensów będzie musiała wzrosnąć o ponad 18 pensów, zanim inwestor zauważy zysk. Może się tak zdarzyć, ale koszty transakcji po prostu zmniejszają prawdopodobieństwo odnotowania zysku. Mimo wszystko konkurencja pomiędzy maklerami giełdowymi stale rośnie wraz ze wzrostem liczby witryn internetowych, zatem można oczekiwać, że koszty obsługi zaczną spadać, a poziom minimalnej transakcji również się zmniejszy.