Czy Forex może wygrać z giełdą?

Giełda walutowa różni się nieco od standardowej. Występują na niej zupełnie inne pojęcia, dźwignia finansowa, pary walutowe. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie wskazuje też zmian portfela w czasie rzeczywistym, a na Forex właśnie jest to głównym wyróżnikiem. Dla emocjonalnie podchodzących do spekulacji inwestorów z pewnością waluty będą odkryciem idealnym. Dla tych bardziej zdystansowanych, mających więcej czasu na analizy giełda odegra większe znaczenie. Forex należy do rynku, który w skrajnych przypadkach może zjadać więcej kapitału niż wynosi dotychczasowa wartość portfela. Zyski i straty są zatem w teorii nieskończone. Problemy często pojawiają się też przy rozliczaniu zysku od zagranicznych brokerów, którzy nie mają obowiązku w przeciwieństwie do krajowych podmiotów o informowaniu inwestora na temat jego sytuacji transakcyjnej. Istnieje wiele elementów, które trzeba profesjonalnie poznać przed wejściem na ten bardzo ryzykowny rynek. Giełda walutowa raczej nie rywalizuje mocno z giełdą. Dla inwestorów oba rynki są godne uwagi, ponieważ na ich podstawie można równoważyć portfel i osiągnąć stosunkowo większy poziom realnego dochodu pasywnego. Ci ciekawe na Forex królują automatyczne systemy zarządzania. Jeżeli masz dobrą strategię możesz ją rozbudować matematycznie i sumiennie zarabiać kapitał nawet pod Twoją nieobecność przy komputerze. Zastanów się nad kontem demonstracyjnym i próbuj swoich sił.