Czy ekonomistą warto zostać w XXI wieku?

Wśród absolwentów szkół wyższych panuje w Polsce największe bezrobocie od lat. Istotne staje się zatem wybieranie takich kierunków studiów, które oferują realny zarobek, zatrudnienie. Czy ekonomia to dobry wybór? Na pewno ekonomista może zdywersyfikować mocno swoją specjalizację. Istnieje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w wybranym sektorze, wykonywanie analiz dla banków, wielkich korporacji. O ekonomii chętnie czyta się w internecie, dlatego założenie strony internetowej może być przełomem w karierze już na studiach. XXI wiek to też era rozwoju rynku kapitałowego, giełdy, instrumentów pochodnych. Można stać się spekulantem od ręki i tylko od szczęścia oraz doświadczenia będzie zależeć wtedy sukces w budowaniu dochodu. Docenić ekonomię warto. Przydaje się w życiu codziennym i zawodowym. Daje nowe spojrzenie na procesy wymiany. Czy warto ją ostatecznie studiować? Jako główny kierunek z wąską specjalizacja na pewno. Perspektywy rozwoju są spore i całkiem nieźle płatne, oczywiście tylko dla najlepszych w swoim fachu. Ekonomiści z pewnością mają co robić. Pracują z powodzeniem w instytucjach finansowych, giełdach, prowadzą własne działalności gospodarcze. Istotnie przyczyniają się do rozwoju kreatywnych form zarządzania. Doskonale poruszają się po strukturze finansowej biznesu. Specjalistę, który potrafi prognozować pewne wydarzenia gospodarcze warto mieć przy sobie.