Cechy znakomitego inwestora

Inwestorzy cechujący się charakterem sukcesu bardzo często przekazują odrobinę swojej wiedzy w książkach i pomagają innym dążyć do bogactwa. Czy istnieje uniwersalny schemat powodzenia? Na pewno nie, ale można odnaleźć pewne właściwości pomocne w uświadomieniu sobie pewnych wad i uwydatnienia zalet. Rozpoczęcie inwestycji traktuje się jako pewien efekt zdobytej wcześniej wiedzy teoretycznej o całym rynku kapitałowym, ekonomii, analizie finansowej. Inwestor wie czym jest analiza fundamentalna, wartość spółki, rozumie wykresy oraz pojawiające się na nich trendy. Potrafi przeczytać ze zrozumieniem oraz obliczyć podstawowe wskaźniki raportów. Inwestor zabezpiecza portfel, jest świadomy swoich wad. Używa z powodzeniem narzędzia stop loss, ma zawsze dopasowaną do danego instrumentu strategię. Chodzi na seminaria, kursy, stale rozwija swoją wiedzę. Kapitał reinwestuje, tworzy dochód niezależny nie zatrzymując się na jednym rynku. Inwestor to tak naprawdę pełnoetatowy zawód wymagający pełnego poświęcenia.
Cechy profesjonalnego inwestora są właściwie proste w wytypowaniu, ale już ich zastosowanie w praktyce wydaje się trudniejsze. Wiedza oraz rozwój instrumentów rynku kapitałowego sugeruje, żeby dwie opcje połączyć i stale zdobywać praktyczny zakres umiejętności. Ostatecznie tylko opanowanie skrajnych emocji, stopniowy napływ kapitału może zagwarantować pozytywne wyniki.