Reakcje psychologiczne na ryzyko, a strategia inwestycji

Inwestowanie jest pojęciem rozpatrywanym przez każdego człowieka posiadającego nawet drobne oszczędności. Strach przed utratą pieniędzy oraz chciwość wynikająca z chęci ich dynamicznego pomnażania to główne składniki pojawiające się na rynku kapitałowym. Otóż każdy inwestor indywidualny bez strategii zarządzania ryzykiem oraz co ciekawe psychologicznym nastawieniem nie jest w stanie skupić się na racjonalnej analizie spółek do […]

Strategie budowania portfela inwestycyjnego

W świecie inwestycji każdy ma swoją strategię odniesienia sukcesu finansowego. W artykule omówienie tych najważniejszych i kluczowych dla rozwoju. Na początku wiedz, że wiele zależy od psychologii. Nie każdy człowiek jest w stanie przetrzymać pozycję przez kilka lat. Zaczynamy zabawę od analizy profilu ryzyka i wytypowania osobistej charakterystyki spekulacyjnej. Przyjrzyj się też sektorom, na których […]

Strata jednego zyskiem drugiego, czyli słowo o inwestycjach

Na giełdzie jedna osoba wygrywa, a druga przegrywa. Tak praktycznie jest zawsze. Co zrobić, aby znaleźć się na miejscu pierwszego wymienionego inwestora w artykule? Otóż jest kilka ciekawych wskazówek, które warto wdrożyć do swojej strategii jak najszybciej w celu uzyskania solidnego poziomu pasywnego dochodu. Kapitał różnicuj na sektory z solidnymi stopami zwrotu. Tam gdzie są […]

Inwestor jako zawód wysokiego ryzyka

Czy bycie inwestorem indywidualnym się opłaca? Na pewno dla osób, które są w stanie poświęcić na tego typu działalność przynajmniej kilka godzin dziennie. Niestety realizacja transakcji może być bardzo krótka, ale przed nią występuje wzmożony okres analizy obejmujący często nawet największe agregaty makroekonomiczne takie jak PKB, czy rozwój prawny i technologiczny. Inwestor musi pogodzić się […]

Co oznaczają stopy procentowe w inwestycjach

Stopy procentowe są jednym z narzędzi banku centralnego, który dzięki nim przeciwstawia się nadmiernej inflacji. Może ją też bez trudu regulować. Stopy procentowe w inwestycjach mają też swoje przełożenie i to całkiem spore. Inwestor widząc, że stopa procentowa się podnosi może już spodziewać się w niedługim okresie wycofywania kapitału z parkietu giełdowego, ponieważ wielu osobom […]

W jaki sposób inwestują fundusze?

Fundusze posiadają ogromną moc wpływania na rynki. Pozyskują kapitał na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności za kapitał przekazywany w ich władanie. O co chodzi? Przede wszystkim o pewną intelektualną tendencję, a mianowicie osoba posiadająca stosunkowo niewielkie pieniądze nie jest w stanie ich efektywnie zainwestować. Może jednak wykupić udziały w funduszu, gdzie pracują fachowcy. Okazuje się jednak, że […]

Czy indywidualny inwestor może wygrać z instytucjami?

Największym zmartwieniem inwestorów indywidualnych są instytucje posiadające ogromną moc wpływania na rynki kapitałowe. Nie jest lekko rywalizować z największymi funduszami hedgingowymi posiadającymi zakres środków wynoszący wiele miliardów dolarów. Mali inwestorzy indywidualni muszą niejako dołączyć się do kreowanego przez takie pieniądze trendów. Jeżeli zgadzasz się z powyższym założeniem pewnego kierowania trendami na pewno dojdziesz do wniosku, […]

Zarządzanie portfelem inwestora?

Każdy inwestor zakładając konto u swojego brokera dostaje do dyspozycji wirtualny portfel, w którym można w końcu uruchomić strategię zdobywania dodatkowego kapitału pochodzącego z obrotu akcjami lub innymi instrumentami notowanymi na giełdzie. W jaki sposób jednak zarządzać portfelem i gotówką na nim zgromadzoną, aby mówić o maksymalizowaniu efektywności? Portfel inwestora, a raczej jego wartość to […]

Zaproszenie do klubu

Czasem można zostać zaproszonym do istniejącego klubu. W takim przypadku rozsądnie jest sprawdzić, czy wszystkie wspomniane decyzje zostały podjęte i czy potencjalny uczestnik zgadza się z nimi. Warto również przeanalizować, czy wysokość miesięcznej składki jest odpowiednia i czy można sobie na nią spokojnie pozwolić. Jeżeli ta forma inwestowania wydaje się być ciekawa, to warto wziąć […]

Prowizja maklerów

Główny koszt transakcji to prowizja maklerska. Jej wielkość zależy od rodzaju maklera i jego zadań, wkładu pracy oraz wielkości jednorazowego obrotu. Niektóre domy maklerskie w Wielkiej Brytanii inkasują bardzo niewiele, określając swoje minimum na 5 funtów od transakcji, ale większość pobiera około 12 do 15 funtów, jako najniższe wynagrodzenie od pojedynczej inwestycji. Chociaż istnieją też […]

Notowania jednolite

Notowania jednolite, opierają się na procedurze ustalania kursu, czyli tzw. fixingu. Polega on na tym, że w ciągu określonego przedziału czasu (faza sesji „przed otwarciem”} przyjmowane są do systemu zlecenia zakupu i sprzedaży. W czasie tej fazy nie są zawierane transakcje,  wyliczany i na bieżąco publikowany jest teoretyczny kurs otwarcia (TKO). Na stąpnie wyznaczany jest […]

Inne usługi biura maklerskiego

Innym rodzajem usług domu maklerskiego jest doradztwo inwestycyjne, także zarezerwowane dla wyżej wspomnianych instytucji. Polega ono na udzielaniu słownych lub pisemnych rekomendacji inwestycyjnych, jednak ostatecznego wyboru, jak i transakcji dokonuje w tym przypadku sam inwestor. Bezpieczeństwo powierzonych domom maklerskim oszczędności inwestorów gwarantowane jest przede wszystkim przez szereg wymogów, jakie muszą spełnić podmioty tego rodzaju, w […]

Biura i usługi maklerskie

Na rynku giełdowym podstawową zasadą publicznego obrotu jest obecność domów maklerskich, będących członkami giełdy papierów wartościowych, prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki pieniążne oraz w imieniu inwestorów pośredniczących w zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych. Każdy z domów maklerskich zatrudnia profesjonalnych maklerów, którzy upoważnieni są przez dany dom do dokonywania transakcji na giełdzie. Na […]