Nieważny trend, ważna jakość strategii inwestycyjnej

W nowoczesnej gospodarce istnieją rynki pozwalające zarabiać zarówno na spadkach jak i wzrostach indeksów różnego typu. Wyróżniamy instrumenty pochodne i bazowe. Te pierwsze akurat mają zawsze wbudowane w siebie opcje krótkiej i długiej sprzedaży. Krótka znaczy sprzedaż „trendu”, a długa jego zakup. Na tej podstawie można powiedzieć, że nie ma dla dobrego inwestora w ogóle […]

Jak rozkładać kapitał podczas inwestycji

Podczas inwestowania kluczowe znaczenie ma racjonalne rozłożenie kapitału na różne instrumenty notowane na parkiecie. Otóż najlepiej stosować strategię dywersyfikacji. Nie jest ona jednak do końca dobrze rozumiana przez początkujących graczy. Trzeba podejść do tematu z olbrzymim wręcz zaangażowaniem. Kapitał krótko mówiąc przeznaczasz na instrumenty ryzykowne i defensywne. Równowaga portfela jest równoznaczna z powodzeniem. Część pieniędzy […]

Jak postrzegać spółki akcyjne?

Aby prawidłowo zainwestować w spółkę akcyjną trzeba posiadać o niej fachową wiedzę sprowadzającą się do określenia kilku wartościowych czynników. Na ich podstawie można postawić na przedsiębiorstwo efektywnie realizujące misję, posiadające rzeczywiste aktywa. Jak to zrobić w sposób fachowy? 1. Sprawdzaj informacje obecne i porównuj je z przeszłością. Jak zachowywał się kurs Twojej ulubionej spółki pod […]

Kluby inwestora

Kluby inwestora w warunkach polskich nie odbiegają w swoich założeniach od idei, która dynamicznie rozwija się na rynkach zachodnich, w USA, Francji czy Wielkiej Brytanii. Co do zasady jest to organizacja niewielkiej liczby członków, którzy tworzą wspólny portfel papierów wartościowych w oparciu o odprowadzane przez siebie regularnie sumy pieniędzy. Wspólnym interesem członków, oprócz osiągnięcia zysków […]

Ile kosztuje inwestowanie w akcje

Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: więcej niż powinno. Podobnie jak w przypadku wielu różnych rzeczy, inwestowanie w akcje w Wielkiej Brytanii jest droższe niż w innych wysokorozwiniętych krajach. Z porównania z innymi państwami wynika, że poza granicami Wielkiej Brytanii koszty transakcyjne są niższe oraz mniej jest osób niezadowolonych z szybkości zawierania transakcji i dostępu […]