Analiza rynku kapitałowego od skali makro do mikro

Zastanawiasz się w jaki sposób najlepiej przeanalizować spółki akcyjne i mieć jak największy zysk z inwestycji? Otóż jedną z najbardziej interesujących opcji jest przyglądanie się całemu otoczeniu przedsiębiorstwa począwszy od jego wewnętrznego potencjału na zewnętrznych warunkach makroekonomicznych kończąc. Dlaczego to takie ważne?

Dlaczego warto?

Podobnie jak w słynnym efekcie motyla, jedna mała rzecz dziejąca się w firmie np. nowa innowacja może zapewnić całemu przedsiębiorstwu, ba nawet gospodarce o wiele lepsze warunki do zdobywania zysku. Wtedy inwestor przewidujący pewne tendencje może tanio skupić akcje z rynku i czekać na ich kilkuset procentowy wzrost. Zdarza się to rzadko, ale sama idea jest wyznacznikiem podejścia strategicznego. Najpierw badaj skalę mniejszą i przekładaj wnioski na makroekonomiczny poziom. Zauważysz logiczne powiązania, zabezpieczysz kapitał, zyskasz większą szansę na przychód.

Na zakończenie

Rynek kapitałowy w formacie globalnym nie różni się mocno od krajowego. Poddawany jest bowiem w wielu przypadkach podobnym czynnikom wzrostu i spadku. Ich wytypowanie jest możliwe tylko dzięki profesjonalnej analizie przewidującej pewne schematy zachowań inwestorów zaczynając od skali mikro, a kończąc na makroekonomicznych przekształceniach. Format takiej analizy nie jest jeszcze szeroko rozumiany i stosowany, ale ma rację bytu w szybko zmieniającej się gospodarce XXI wieku.