Korzyści

Wszystko ma swoją cenę. Skomasowane inwestycje redukują ryzyko i są bezpieczniejsze dla oszczędności drobnych inwestorów, trzeba jednak przyznać, że jest zarazem niewielka szansa, aby skorzystać na ponadprzeciętnym sukcesie jakiegoś waloru. Inwestor posiadający akcje jednej firmy najprawdopodobniej straci wszystko, jeżeli biznes nie powiedzie się i spółka zostanie postawiona w stan upadłości. Jednak w przypadku kiedy jedna […]

Kluby inwestycyjne

Alternatywą dla funduszy wspólnego inwestowania zarządzanych przez profesjonalistów są kluby inwestycyjne. Są to grupy prywatnych inwestorów, którzy zbierają środki finansowe w jeden pakiet i razem decydują, jak powinny zostać ulokowane. Rozwiązanie to ma tę zaletę, że można zasoby pieniężne rozdzielić pomiędzy większą ilość walorów, niż gdyby każdy członek grupy miał inwestować sam. Ponadto nie ma […]

Jak działa giełda

Wynagrodzenie za zarządzanie w przypadku obu rodzajów funduszy jest zwykłe wysokie. Jednym ze sposobów uniknięcia go jest przystąpienie do amerykańskiego funduszu powierniczego (ang. US mutual fund), który jest mniej więcej tym samym, co otwarty fundusz inwestycyjny z tym, że pobiera niższe opłaty. Jednak dodatkowym kosztem, jaki się ponosi, jest ryzyko zmian kursów walutowych, które mogą […]

Inwestowanie krótkoterminowe

Istnieje jeszcze jeden sposób inwestowania, odpowiedni dla specjalistów oraz ludzi przygotowanych na włożenie weń sporego wysiłku i poświęcenie pewnej ilości czasu. Jest to taktyka krótkoterminowego aktywnego obrotu akcjami polegająca na każdorazowym wykorzystaniu odchyleń kursu akcji zmieniających się na tyle istotnie, aby uczynić transakcję dochodową. Można na przykład wykryć trend fuzji i przejęć, powiedzmy w branży […]

Zaproszenie do klubu

Czasem można zostać zaproszonym do istniejącego klubu. W takim przypadku rozsądnie jest sprawdzić, czy wszystkie wspomniane decyzje zostały podjęte i czy potencjalny uczestnik zgadza się z nimi. Warto również przeanalizować, czy wysokość miesięcznej składki jest odpowiednia i czy można sobie na nią spokojnie pozwolić. Jeżeli ta forma inwestowania wydaje się być ciekawa, to warto wziąć […]