Czy tego rodzaju inwestycje sa kapitochlonne

Większość doradców dowodzi, że 2 000 funtów jest to rozsądna minimalna kwota, którą można przeznaczyć na pojedynczą indywidualną inwestycję. Możliwe jest w danym momencie obracanie mniejszymi sumami, ale powstaje dodatkowa bariera w generowaniu dochodu: maklerzy ustalają minimalną kwotę transakcji, a koszty jej obsługi mogą pochłonąć cały dochód. Jeżeli kapitał lokuje się w akcje małych spółek, […]

Zależności

Fundusz może być naznaczony tym, że jest zaangażowany w inwestycje w Japonii, a w obecnym czasie Japonia wyszła z mody lub też, że inwestuje w akcje spółek internetowych, kiedy to Internet stracił już swój blask. Tego rodzaju czynniki wynikające z przyczyn ekonomicznych bądź z mody mogą jednak zmieniać się bardzo szybko i spowodować wejście funduszu […]

Rodzaj funduszy inwestycyjnych

Wybór odpowiedniego funduszu ułatwić może ich klasyfikacja, która zazwyczaj przeprowadza się w oparciu o dwa kryteria: formę prawną oraz strategią inwestycyjną lokat. Wspomniana wcześniej ustawa o funduszach z 2004 roku definiuje 3 podstawowe rodzaje funduszy:  Fundusz otwarty – najbardziej popularny rodzaj funduszy; fundusz otwarty może zbywać nieograniczona ilość jednostek, które na żądanie uczestnika musi odkupić; […]

Polityka inwestycyjna

Ze względu na prowadzona politykę inwestycyjną i rodzaje lokat, najczęściej dzieli się fundusze na:  Fundusze akcyjne, inwestujące głównie w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu; mogą one realizować mniej lub bardziej agresywną politykę inwestycyjną (np. inwestować w akcje blue chipów lub akcje małych spółek), odwzorowywać skład określonych indeksów, skupiać się na konkretnych sektorach (np. technologicznym) […]

Mark Twain

Mark Twain mawiał, że nie ma nic złego we wkładaniu wszystkich jaj do jednego koszyka, ale należy ten koszyk bacznie obserwować. Jeden wstrząs może spowodować rozbicie większości jajek. Mało prawdopodobnym jest, aby ta zasada działała w odniesieniu do giełdy papierów wartościowych. Pomimo pełnej uwagi poświęconej analizie kondycji spółki, jej danych finansowych, wszystkich dostępnych na jej […]