Otwarte fundusze inwestycyjne

Otwarte fundusze inwestycyjne mają podobne zalety: rozpraszają ryzyko indywidualnego inwestora pomiędzy znaczną liczbę spółek, aby zminimalizować zagrożenie, że jedna z nich popadnie w tarapaty oraz posiadają pełnoetatowych zarządzających portfelami inwestycyjnymi. Tak jak w przypadku zamkniętych funduszy inwestycyjnych otwarte fundusze również specjalizują się inwestując w różnorodne sektory lub rodzaje spółek, na przykład spółki wzrostowe, spółki z […]