Fundusze portfelowe

Istnieją też inne sposoby śledzenia indeksu: fundusze portfelowe (ang. exchange traded funds). Są to pojedyncze certyfikaty notowane, podobnie jak w przypadku innych funduszy, ale ich specyficzną cechą jest to, że odzwierciedlają wyniki całego indeksu, takiego jak FTSE 100 czy amerykański Standard & Poors 500. Fundusz portfelowy funkcjonuje trochę tak jak fundusz zamknięty inwestujący w każdą […]